Deze site van Bourgondiën Kok Financiële Diensten is komen te vervallen.

Unive Oost

Per 1 januari 2024 is de verzekerings- en hypothekenportefeuille overgedragen aan Univé Oost B.V.

www.univeoost.nl

Eric Kok

Eric Kok blijft op hetzelfde adres en telefoonnummer werkzaam voor wat betreft administraties en belastingen.

www.kokab.nl